Η μελέτη και η κατασκευή του site του Μουσικού Εργαστηρίου "Ο Αμφίων"
έγινε από τον Γιώργο Εγγλέζο.

Αν επιθυμείτε συνεργασία, επικοινωνήστε μαζί του μέσω του Αμφίωνα από ΕΔΩ.